070 - 41 51 860 Airco keuzewijzer Offerte

Topkoeling versus Comfortkoeling

De temperatuur regelen met Mitsubishi Electric

Omschrijving

Topkoeling
Topkoeling is eigenlijk beperkte koeling. De ‘toppen’ van de warmte binnentemperaturen worden afgevlakt. Topkoeling is ca 10 jaar geleden in de markt getreden om gebouwen wat beperkte koeling te geven omdat de markt om koeling vroeg. In de meeste gevallen is het topkoelingsysteem niet individueel regelbaar. Topkoeling klinkt als goede koeling maar wordt door de beperkte capaciteit vaak als onbehaaglijk ervaren. Op dit moment zijn de nadelen van topkoeling in de markt bekend en ontstaat steeds meer vraag naar comfortkoeling.

Comfortkoeling
Comfortkoeling is volledige koeling waarbij geen overschrijding van een maximaal gewenste ruimtemperatuur geaccepteerd wordt. Waar bij een topkoelingsysteem de ruimtetemperatuur nog wel eens op kan lopen tot 30°C zal bij comfortkoeling de ruimtetemperatuur vaak niet hoger dan 25°C bereiken.

Installatie

Topkoeling
Topkoeling kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Veelal wordt via een centrale luchtbehandelingkast de buitenlucht afgekoeld tot een bepaalde minimale temperatuur. Deze geconditioneerde lucht wordt via een luchtkanalensysteem naar de vertrekken gebracht. In de vertrekken wordt de lucht via roosters in de ruimte gebracht. Dit luchtkanalensysteem neemt vaak veel bouwkundige ruimte boven het verlaagd plafond in en is daarom moeilijk toe te passen in bestaande bouw.

Comfortkoeling
Comfortkoeling kan ook op verschillende manieren worden gerealiseerd. Veelal wordt hiervoor een City Multi VRF systeem van Mitsubishi Electric toegepast. Een City Multi systeem bestaat uit een buitenunit en binnenunits welke door middel van koelleidingen met elkaar verbonden zijn. De koelleidingen zijn klein en daardoor is een City Multi systeem niet alleen geschikt voor nieuwbouw maar ook goed toepasbaar in de bestaande bouw.

Regelbaarheid

Topkoeling
Bij een topkoelingsysteem zal de hoeveelheid ingebrachte lucht per m2 vaak gelijk zijn over het gehele pand. Hierdoor kan er niet per vertrek individueel geregeld. Een vertrek met een hogere warmtelast zal dus te warm blijven een vertrek met een lage warmtelast zal te koud kunnen aanvoelen. Dit is een bekende klacht bij topkoelingsystemen.

Comfortkoeling
Doordat elk vertrek voorzien is van een eigen binnenunit kan elk vertrek met een eigen afstandbediening individueel geregeld worden. Elke binnenunit zal afhankelijk van de gewenste temperatuur en de warmtelast de capaciteit per vertrek regelen.

Koelen en verwarmen

Topkoeling
Een topkoelingsysteem zal veelal niet kunnen verwarmen omdat dit dat dan bij dezelfde luchtkanalen ‘beperkte’ verwarming zou zijn en dit is onacceptabel. Daarnaast is individuele regelbaarheid bij verwarmen een vereist. Er zal dus in de meeste gevallen een separaat verwarmingssysteem worden toegepast met radiatoren en thermostaatkranen.

Comfortkoeling
De binnenunits van een City Multi VRF systeem kunnen zowel in comfortkoeling als hoofdverwarming voorzien. Hierbij is het met de R2 serie zelfs mogelijk om gelijktijdig in de ene ruimte te koelen en in de andere ruimte te verwarmen. Hierbij wordt energie uit gewisseld tussen deze vertrekken. Energie welke ontrokken wordt uit een te koelen vertrek wordt gebruikt om een te verwarmen vertrek te verwarmen. Een verwarmingsysteem wordt uitgelegd bij een buitentemperatuur van -10° en een koelinstallatie bij een buitentemperatuur van 28°C of 32°C. De onderstaande grafiek laat zien dat deze temperaturen gedurende een jaar maar weinig voorkomen. In de tussenseizoenen (ca 80% van het jaar) zal vaak voorkomen dat gelijktijdig gekoeld en verwarmd wordt.

Energieverbruik

Topkoeling
Het energieverbruik van een topkoelingsysteem is beperkt omdat ook de koelcapaciteit beperkt is. Wel is het de mogelijkheid aanwezig dat in de tussenseizoenen gelijktijdig door het verwarmingssysteem verwarmd wordt en door het topkoelsysteem gekoeld. Dit is energievernietiging!

Comfortkoeling
Doordat comfortkoeling volledige koeling is, zal het energieverbruik hoger zijn. Door het City Multi R2 systeem wordt in de tussenseizoenen veel energie uitgewisseld doordat vertrekken onafhankelijk van elkaar aan het koelen en verwarmen zijn. Dit resulteert in een zeer hoge energieprestatie. Het City Multi R2 systeem zal ten opzichte van een conventionele installatie ca 40% op energiekosten besparen en ca 50% op CO2 uitstoot.

Direct contact

Als erkend NVKL Klimaatspecialist zijn wij de totaalinstallateur in de regio Den Haag voor airconditioning, klimaattechniek en duurzame energie. Waar kunnen wij u mee helpen?

070 - 41 51 860Offerte aanvragen

Vraag het de klimaatspecialisten van Aircotech Klimaattechniek

Aanhef *

Gecertificeerd klimaatinstallatiebedrijf:

070 - 41 51 860