070 - 41 51 860 Airco keuzewijzer Offerte

De mogelijkheden van VRV en VRF

Koelen? Verwarmen? Koelen én verwarmen!

VRV- en VRF-systemen bieden een energie-efficiënte manier om kantoren, hotels en andere zakelijke gebouwen te verwarmen en gelijktijdig te koelen. Dit type installatie, waarbij één buitendeel aan meerdere binnendelenwordt gekoppeld, dankt zijn naam aan het variabele volume aan koudemiddel dat erin zit. Althans, de meeste fabrikanten spreken eigenlijk over een variabele koudemiddel-‘flow’.

Met die laatste zin is meteen het verschil in betekenis tussen VRV en VRF verklaard. Vrijwel alle fabrikanten die deze systemen op de markt zetten, gebruiken de term ‘VRF’, wat staat voor VariableRefrigerant Flow. Alleen Daikin doet daar niet aan mee; het gebruikt al meer dan 30 jaar de naam VRV: VariableRefrigerant Volume. In de basis wordt er hetzelfde mee aangegeven; het gaat in beide gevallen om installaties waarbij de hoeveelheid koudemiddel per binnendeel kan variëren. Deze techniek biedt mogelijkheden om binnen een pand op een energiezuinige manier met warmte en koude te ‘spelen’. Is Daikin nu vooral eigenwijs door vast te houden aan de naam ‘VRV’, terwijl andere fabrikanten het over ‘VRF’ hebben? Dat ligt wat genuanceerder. Daikin heeft het concept alin 1982 bedacht, en daarmee een patent op de originele benaming gekregen: VRV dus. Andere fabrikanten die Daikin volgden en soortgelijke producten ontwikkelden, moesten daarbij uitzien naar een andere afkorting. Dat werd VRF.

Het basisprincipe van VRV- en VRF-systemen

Hoewel er grote verschillen zijn tussen de varianten die bedrijven op de markt brengen, is het basisprincipe van VRV- en VRF-systemen hetzelfde. Ze zijn vooral geschikt voor toepassing in (kantoor)panden waarin tegelijkertijd een verschillende warmte- (of koude)vraag is. Door één VRV- of VRF-unit (of meerdere buitenunits in cascade) aan een batterij fan-coils te koppelen, is het in principe mogelijk om iedere ruimte individueel en naar behoefte van de aanwezige gebruikers te verwarmen of te koelen.

Afhankelijk van de vraag in een ruimte stuurt het systeem eenhoeveelheid koudemiddel naar de betreffende binnenunit(s) waar de warmte- of koudevraag vandaan komt. Het elektronisch expansieventiel in de binnenunits zorgt ervoor dat de inblaastemperatuur per ruimte wordt aangepast, op basis van het verschil tussen de bestaande en de gewenste temperatuur. Dit betekent dat de expansie van de binnenunit bepaalt hoeveel koudemiddel ernaartoe gaat: een variabel volume. Of, als VRF je voorkeur heeft: een variabele flow. Dat de hoeveelheid koudemiddel per binnenunit fluctueert, zegt overigens niks over de totale hoeveelheid koudemiddel in het systeem. De buitenunits hebben een frequentiegeregelde compressor, die precies de totaalhoeveelheid levert die de binnenunits vragen. Deze manier van werken zorgt voor een flinke energiebesparing, vooral bij een deellast. Hierdoor zijn de kosten van aanschaf en installatie - een VRV/VRF-systeem is aanzienlijk duurder dan een ‘gewone’ airco-installatie - binnen een paar jaar terugverdiend.

Twee uitvoeringen: warmtepomp of heat recovery

VRV- en VRF-systemen bestaan in twee verschillende uitvoeringen: koelen of verwarmen (warmtepomp variant), of koelen en verwarmen (heat recovery). Met de laatste variant kan tegelijkertijd worden verwarmd en gekoeld, waarbij de warmte uit het te koelen gedeelte wordt hergebruikt voor het te verwarmen gedeelte. Hoewel de basis van het systeem nog altijd identiek is aan die van de allereerste VRV’s, is erveel aan doorontwikkeld. Zo is de VRV IV – de zevende generatie VRV die door Daikin is ontwikkeld – voorzien van een aantal interessante technischeinnovaties.

Ontdooicyclus

Een mooi voorbeeld daarvan betreft een systeem dat de ontdooicyclus vervangt. Een probleem waar veel fabrikanten tegenaan liepen, is het feit dat het verwarmingsproces ijsvorming veroorzaakt op de buitenunit, zeker bij een buitentemperatuur die rond het vriespunt schommelt. Om dit tegen te gaan, werd ereen periodieke ontdooicyclus ingebouwd, waarbij de verwarmingscyclus in het systeem werd omgekeerd. Die zogenaamde ‘ontdooicyclus’ kon tot 10 minuten duren, een periode waarin de temperatuur van de binnenruimte noodgedwongen omlaag ging. Een ijsvrije buitenunit ging dus samen met een temperatuurverlaging binnen. Bij de VRV IV is dat probleem opgelost door een energiebuffer in te bouwen op basis van PCM (PhaseChangingMaterial). In plaats van een ontdooicylus laat dit PCM regelmatig zijn energie vrij, in de vorm van warmte. Hierdoor ontdooit de buitenunit zonder dat dit invloed heeft op de warmtelevering binnen.

Praktijkvoorbeeld: Daikin VRV systeem voor TPF Control B.V.

Geplaatst door Aircotech Klimaattechniek B.V.

Aircotech Klimaattechniek B.V. uit Den Haag heeft jarenlange ervaring met de installatie van Daikin VRV-systemen. Een project dat onlangs is opgeleverd betreft het nieuwe Europese hoofdkantoor van TPF Control B.V., een bedrijf gespecialiseerd in de kalibratie van flowmeters en is, mede door het perfecte binnenklimaat, geaccrediteerd ISO / IEC 17025:2005 door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Het pand bestaat uit kantoren en kalibratieruimtes waarin o.a. flowmeters worden gekalibreerd. Naast het pand zijn drie Daikin VRV-units geplaatst. De werkruimtes - ‘de geaccrediteerde kalibratie-labs’ - zijn voorzien van kanaalinbouwmodellen met daaraan vast tochtvrije luchtzakken van KE Fibertec. De kantoren worden verwarmd en gekoeld met behulp van meerdere Roundflowcassettes, en de logistieke afdeling van het bedrijf is voorzien van een Seasonal Smart Sky Air-unit. De gehele installatie wordt aangestuurd met een op de netwerkomgeving aangesloten ITM-regelaar. Deze ‘Intelligent Touch Manager’ maakt het mogelijk om het binnenklimaat op een slimme, energiezuinige manier aan te sturen.

Gelijktijdig koelen en verwarmen op een energiezuinige manier

Volgens Roel Bruggeman, klimaatspecialist bij Aircotech Klimaattechniek B.V., heeft TPF Control met name voor een VRV 3-pijpssysteem gekozen omdat het uiteindelijk een flinke kostenbesparing oplevert: “Dit systeem maakt het mogelijk om gelijktijdig te koelen en te verwarmen. Dat gebeurt op een heel energiezuinige manier, waardoor onze opdrachtgever de investering snel terugverdient”. Opvallend is dat van de drie buitenunits er twee van het type VRV III zijn, en één een VRV IV. “Die IV is de Nederlandse primeur, waar ook ContinuousHeating (het eerder beschreven PCM –red.) is ingebouwd. Dat die andere twee modellen uit de VRV III-serie van Daikin zijn, heeft er vooral mee te maken dat het pand moest worden opgeleverd voordat de VRV IV feitelijk op de Nederlandse markt was.”

De reden om de drie units naast het pand te plaatsen, en niet, zoals gebruikelijk, op het dak, is vooral praktisch van aard. “Naast het bedrijfspand was ruimte over, en het dak heeft geen vaste opgang. Door de constructie van het dak zou er een extra bouwtechnische ingreep nodig zijn om de condensingunits erop te zetten; ook zou er een dakluik moeten worden geïnstalleerd. Bijkomend voordeel van een installatie op de begane grond is dat het voor servicemonteurs veel prettiger werken is. En wat ook meetelt: niet iedereen vindt zo’n grote installatie op het dak een fraai gezicht.”

Veel installatietechnische problemen komt Bruggeman niet tegen bij zijn VRV-projecten. Wel is er een aantal aandachtspunten waar hij altijd op let: “Dit pand wordt nu volledig verwarmd middels een warmtepompsysteem, want dat is deze VRV-variant in feite. Als VRV wordt gebruikt als hoofdverwarming, moet je vanaf het eerste moment dat je aan het project werkt uitgaan van een 3-pijpssysteem waarmee het mogelijk is om gelijktijdig te kunnen verwarmen en koelen. Verder is het belangrijk om een goede zoneverdeling tussen de verschillende ruimtes in het pand te realiseren, en ervoor te zorgen dat de installatie voldoende capaciteit houdt, ook bij een buitentemperatuur die ver beneden nul schiet.”

Meer weten?

Voor meer informatie over een Daikin VRV systeem, kunt u contact met ons opnemen via 070 - 41 51 860 of stel uw vraag direct via onderstaand formulier.

Bron: FreeGo

Direct contact

Als erkend NVKL Klimaatspecialist zijn wij de totaalinstallateur in de regio Den Haag voor airconditioning, klimaattechniek en duurzame energie. Waar kunnen wij u mee helpen?

070 - 41 51 860Offerte aanvragen

Vraag het de klimaatspecialisten van Aircotech Klimaattechniek

Aanhef *

Gecertificeerd klimaatinstallatiebedrijf:

070 - 41 51 860