Modellen Toepassingen    
wand- en plafondmodellen woning healthcenters/sportscholen kinderopvang
cassette modellen kantoren - werkruimten winkelcentra  
kanaalmodellen laboratoria hotel / restaurant / café  
vloermodellen computerruimten onderwijsinstellingen  

Airco voor kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen

Airconditioning voor een goede klimaatbeheersing

Kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan brengen daar veel tijd door. Een goede kwaliteit van het binnenmilieu in kinderdagverblijven is daarom van groot belang. Onder het binnenmilieu verstaan we de luchtkwaliteit, het thermisch binnenklimaat, geluid en akoestiek, licht en uitzicht. Deze aspecten zijn onderdeel van de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang.

Na onderzoek is gebleken dat tijdens de slaapuren onder peuters bij sommige dagverblijven een luchtvochtigheid van meer dan 1000ppm is gemeten. Dit is een te hoge waarde en geeft aan dat de oude traditionele natuurlijke ventilatiesystemen niet optimaal werken. Daarom heeft Aircotech een airco systeem ontwikkeld speciaal voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Vraag het Aircotech Klimaattechniek

Met onderstaande gegevens kunnen wij uw vraag snel en persoonlijk beantwoorden.